“Кумтөр Голд Компани” ЖАК жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү арасында Балыкчы өткөөл базасы – БӨБ бөлүмүндө эки жылдык такшалма өтүү үчүн тандоо өткөрөт.

“Кумтөр Голд Компани” ЖАК жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү арасында Балыкчы өткөөл базасы – БӨБ бөлүмүндө эки жылдык такшалма өтүү үчүн тандоо өткөрөт.

Жарыяланган: 03 August 2023

ТАКШАЛМАГА КАБЫЛ АЛУУ ЖАБЫЛДЫ.

Талаптар: 

 • Жогорку техникалык жана экономикалык билим (data analytics чөйрөсүндөгү сетификаттын болушу артыкчылык болуп эсептелет);
 • Чет тилдерди (англис, түрк ж.у.с.) билүү артыкчылык болуп эсептелет;
 • Жабдуу процесстерин, кампа эсептеринин логистикасын жана өндүрүштү пландаштырууну билүү;
 • MS Excel жана статистикалык маалыматтарды иштеп чыгуу боюнча башка программаларды профессионалдык деңээлде билүү;
 • Жогорку аналитикалык көндүмдөрүнүн болуусу; 
 • Чоң көлөмдөгү маалыматтар менен иштөөнү билүү;  
 • Көп тапшырмалар менен тез иштей билүү;
 • Мыкты командалык жана коммуникация көндүмдөрү;
 • Системалык анализди жана өндүрүш процесстерин талдоо ыкмаларын билүү;
 • Заманбап маалыматтар базасын башкаруу системаларын билүү;
 • Windows тажрыйбалуу колдонуучунун деңгээлинде билүү;
 • Маалымат чогултуу жана аларды иштеп чыгуу көндүмдөрү.

 

Милдеттер:

 • Өзүнүн жетекчисинин буйруктарын жана тапшырмаларын аткаруу;
 • Өндүрүш процесстерин оптималдаштыруу үчүн маалыматтарды издөөгө, чогултууга, топтоого, иштеп чыгууга жана талдоого көмөктөшүү;
 • БӨБдүн түзүмдүк бөлүмдөрүндө отчетторду автоматташтырууга катышуу;
 • Күнүмдүк жана айлык отчетторду түзүүгө катышуу;
 • Жетекчиликке отчет берүү үчүн презентацияларды даярдоо.

 

Такшалманын шарттары:

 • Акы төлөнүүчү такшалма
 • Такшалманын мөөнөтү-2 жыл
 • Такшалма өтүү жери – Балыкчы
 • Жумуш графиги – 5/2

 

Тандоого катышуу үчүн:

 • 2023-жылдын 17-августу саат 16.00дөн кечикпестеншилтеме менен өтүп, анкетаны толтуруп, ага бардык керектүү документтерди тиркеп жиберүү керек.

 

Тестирлөөгө жана маектешүүгө эӊ ылайыктуу талапкерлер гана чакырылат.