КГК МЕНЕДЖМЕНТИ КОРПОРАТИВДИК БАШКАРУУ ЖАНА ЛИДЕРЛИК БОЮНЧА ТРЕНИНГКЕ КАТЫШТЫ

КГК МЕНЕДЖМЕНТИ КОРПОРАТИВДИК БАШКАРУУ ЖАНА ЛИДЕРЛИК БОЮНЧА ТРЕНИНГКЕ КАТЫШТЫ

Жарыяланган: 22 April 2024