КЕН ИШКАНАСЫНЫН АДМИНИСТРАЦИЯ БӨЛҮМҮНӨ (КООМДУК ТАМАКТАНУУ КЫЗМАТЫ) ЭКИ ЖЫЛДЫК ТАКШАЛМА ӨТҮҮ ҮЧҮН ТАНДОО

КЕН ИШКАНАСЫНЫН АДМИНИСТРАЦИЯ БӨЛҮМҮНӨ (КООМДУК ТАМАКТАНУУ КЫЗМАТЫ) ЭКИ ЖЫЛДЫК ТАКШАЛМА ӨТҮҮ ҮЧҮН ТАНДОО

Жарыяланган: 29 December 2023

ТАКШАЛМАГА КАБЫЛ АЛУУ ЖАБЫЛДЫ.

“Кумтөр Голд Компани” ЖАКнын эки жылдык стажировкадан өтүү үчүн ЖОЖдордун бүтүрүүчүлөрүн Кен ишканасынын администрация бөлүмүнө (коомдук тамактануу кызматы) тандоо жүргүзөт.

Талаптар:

 • Кулинария жаатында жогорку же орто-кесиптик билим;
 • Шыктуу социалдык көндүмдөр, командада иштей билүү;
 • Кесиптик жактан өсүүгө жана жаңы билим алууга умтулуу;
 • Вахталык усул менен иштөө мүмкүнчүлүгү;
 • Бийик тоолуу шарттарда иштөөгө жарактуулугу.

Милдеттер:

 • Тамак үчүн жашылчаларды жана башка ингредиенттерди даярдоого жана кесүүгө жардам берүү;
 • Ашкана жумушчуларына жана ашпозчуларга жардам берүү;
 • Эт азыктарын кескичтин ишине катышуу;
 • Идиштерди жана ашкана инвентарын, анын ичинде конвеердүү идиш жуучу машинаны иштетүүнү (фарфор жана айнек идиштерди коюу жана кабыл алуу) билүү;
 • Тазалоого, жуушка жана беттерди, жумушчу столдорду, дубалдарды, шыптарды, ашкана жабдууларын тазалоого көмөктөшүү;
 • – Өндүрүштүк жайларды дезинфекциялоого жана санитардык тазалоого катышуу;
 • Ашкана кызматкерлерине беттерди, столдорду, дубалдарды, шыптарды, ашкана жабдууларын тазалоого, жуушка жардам берүү;
 • Өндүрүштүк жайларды дезинфекциялоого жана санитардык тазалоого катышуу.

Такшалманын шарттары:

 • Акы төлөнүүчү такшалма
 • Такшалманын узактыгы – 2 жыл
 • Такшалманын орду –Кумтор кен ишканасы
 • Такшалманын графиги – 14/14

Тандоого катышуу үчүн төмөнкүлөр керек:

 • Анкетаны толтуруп, бардык керектүү документтерди 2024-жылдын 12-январында 16.00 дөн кечиктирбестен шилтеме аркылуу өтүп тиркеңиз.

Тестирлөөгө жана маектешүүгө эң ылайыктуу талапкерлер гана чакырылат.