КГК ОБЪЕКТИЛЕРИНДЕ DMR TIER III СТАНДАРТЫНДАГЫ САНАРИПТИК РАДИОБАЙЛАНЫШ ТУТУМУН ДОЛБООРЛОО ЖАНА УЮШТУРУУ

КГК ОБЪЕКТИЛЕРИНДЕ DMR TIER III СТАНДАРТЫНДАГЫ САНАРИПТИК РАДИОБАЙЛАНЫШ ТУТУМУН ДОЛБООРЛОО ЖАНА УЮШТУРУУ

Жарыяланган: 27 July 2021

Кабыл алуу жабык

«Кумтөр Голд Компани» ЖАКу (мындан ары – «КГК») кызыкдар ишканаларды коммерциялык сунуштарды комиссияга төмөндөгү шилтемеде көрсөтүлгөн техникалык тапшырмага ылайык, 2021-жылдын 12-август күнү саат 17:00гө чейин “КГК объектилеринде DMR Tier III стандартындагы санариптик радиобайланыш тутумун долбоорлоо жана уюштуруу” деп жазылган жабык конвертте тапшырууга чакырат. Дареги: КГК кеңсеси, Бишкек ш., Ибраимов көч, 24, 10-кабат, же болбосо kgc.itcontest@kumtor.kg электрондук почтасына.

КГК келип түшкөн коммерциялык сунушту толугу менен же жарым-жартылай кабыл алуу же четке кагуу укугун өзүнө калтырат жана эң атаандаш сунуш бере алган талапкерлерди жана КГКнын талаптарына ылайыктуусун тандап алат. КГК алдын ала тандалган уюмдар менен гана байланышат. КГК бул чакырууга байланыштуу талапкерлердин кандайдыр бир тарткан чыгымдарын компенсациялоого милдеттенме албаганын бир тараптуу билдирет.

Техникалык тапшырма