Алтынды сатып өткөрүүнүн орточо баасы (USD унцияга)

Алтынды сатып өткөрүүнүн орточо баасы (USD унцияга)

Жарыяланган: 16 March 2018