Алтын өндүрүү / Сатып өткөрүү (миң унция)

Алтын өндүрүү / Сатып өткөрүү (миң унция)

Жарыяланган: 16 March 2018