БИШКЕК ШААРЫНДАГЫ КЕҢСЕНИН АДМИНИСТРАЦИЯ БӨЛҮМҮНӨ ЭКИ ЖЫЛДЫК ТАКШАЛМА ӨТҮҮ ҮЧҮН ТАНДОО

БИШКЕК ШААРЫНДАГЫ КЕҢСЕНИН АДМИНИСТРАЦИЯ БӨЛҮМҮНӨ ЭКИ ЖЫЛДЫК ТАКШАЛМА ӨТҮҮ ҮЧҮН ТАНДОО

Жарыяланган: 16 August 2023

ТАКШАЛМАГА КАБЫЛ АЛУУ ЖАБЫЛДЫ.

“Кумтөр Голд Компани” ЖАК жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрү арасында Бишкек шаарындагы кеңсенин администрация бөлүмүнө эки жылдык такшалма өтүү үчүн тандоо жүргүзөт.

Талаптар:

 • Жогорку билими жөнүндө диплом (ар кандай профилдеги), иш стажы жок;
 • Жеке компьютердин ишенимдүү колдонуучусу, MS Office программасын билүү;
 • Инициативдүү жана жаңы нерселерди үйрөнүүгө болгон умтулуу;
 • Аткаруучулук жана тартиптүүлүк;
 • Тыкандык жана тактык;
 • Стресске чыдамдуулук жана сылыктык;
 • Кыргыз, орсу жана англис (базалык) тилдерин билүү.

Милдеттери:

 • Телефон байланышын камсыз кылуу. Билдирүүлөрдү кабыл алуу, жазуу жана аларды компаниянын кызматкерлерине жеткирүү;
 • Келген адамдардын жана коноктордун эсебин жүргүзүү;
 • Чай ичүү бөлмөлөрүн жана дааратканаларды зарыл нерселер менен камсыздалышын көзөмөлдөө;
 • Маалымат тактасындагы маатыматтардын актуалдуулугун көзөмөлдөө;
 • Жетекчинин тапшырмаларын жана көрсөтмөлөрүн өз убагында аткаруу;
 • Компания тарабынан өткөрүлгөн жыйындарды, кеңешмелерди жана иш-чараларды даярдоо боюнча керектүү иштерди жүргүзүү;
 • Конокторго ыңгайлуу шарттарды түзүү менен аларга натыйжалуу жана сылык кызмат көрсөтүү;
 • Корпоративдик иштерди өз убагында жана сапаттуу аткаруу, ар кандай документтерди сканерлөө;
 • Ай сайын кеңседеги кызматкерлердин жайгашкан орундары боюнча маалыматты жаңыртуу;
 • Окууга абийирдүү мамиле кылуу;
 • Ички эмгек тартибинин эрежелерин (Компаниянын жоболорун) сактоо;
 • Купуя маалыматты жайылтпоо.

Такшалма шарттары:

 • Акы төлөнүүчү такшалма
 • Такшалма мөөнөтү – 2 жыл
 • Такшалма өтүү жери – Бишкек шаарыдагы кеңсе
 • Жумуш графиги – 5/2

Тандоого катышуу үчүн:   

 • 2023-жылдын 29-августу саат 17.00 кечикпестен, шилтеме аркылуу өтүп, анкетаны толтуруп, ага бардык керектүү документтерди тиркөө керек.

Тестирлөөгө жана маектешүүгө эӊ ылайыктуу талапкерлер гана чакырылат.