АЫФынын КӨАжА БӨЛҮМҮНӨ ЭКИ ЖЫЛДЫК ТАКШАЛМА ӨТҮҮ ҮЧҮН ТАНДОО

АЫФынын КӨАжА БӨЛҮМҮНӨ ЭКИ ЖЫЛДЫК ТАКШАЛМА ӨТҮҮ ҮЧҮН ТАНДОО

Жарыяланган: 21 June 2024

ТАПШЫРУУНУН АКЫРКЫ МӨӨНӨТҮ: 04.07.2024, 16:00го чейин.

“Кумтөр Голд Компани” ЖАКтын АЫФынын КӨАжА (Контролдоо-өлчөө алеттери жана автоматика) бөлүмүнө эки жылдык такшалма программасынан өтүү үчүн ЖОЖдордун бүтүрүүчүлөрүн тандоо жүргүзөт.

Талаптар:

 • Жогорку техникалык билими тууралуу диплом (төмөнкү багыттардын бири боюнча: «Электр энергетикасы жана электр техникасы (РЗиА)», «Контролдоо-өлчөө алеттери жана аппаратура», «Инженердик системалары АСУ ТП», «Автоматика жана технологиялык процесстерди автоматташтыруу»);
 • Ар кандай объектилерде жана ишканаларда өз адистиги боюнча иш тажрыйбасы бар болуу же такшалмадан өткөндүгү артыкчылык болот;
 • Аспаптар жана өлчөөчү алеттер менен иштей билүү (мультитестер, осцилограф, вольтметр, амперметр);
 • Электроника боюнча негизги билими болуу, электр жана электрондук схемаларды окуй билүү;
 • Жоопкерчилик, командада иштей билүү, тактык жана тыкандык, көңүл буруу;
 • Компьютерди ишенимдүү колдонуу, MS Office, Outlook;
 • Кыргыз, орус жана англис тилдерин билүү артыкчылыктуу.

Милдеттер:

 • КӨАжА бөлүмдөрүнүн аткарган иштери, иштөө режимдери, өндүрүштүк нускамалар, жеке жабдуулардын өлчөө алеттери жана АЫФтын өндүрүштүк аймактары менен таанышуу;
 • КГКнын объекттеринде колдонулган алеттердин жана жабдуулардын жөнөкөй жана татаал системаларынан, өндүрүш процесстерин көзөмөлдөө жана жөнгө салуу системаларынан баштап техникалык тейлөө боюнча таанышуу жана окуу;
 • Техникалык тейлөө иштерин, алеттерди жана КӨАжА аппаратураларын оңдоо иштерин аткарууда бригадага жардам көрсөтүү;
 • КӨАжА боюнча слесарга жардам берүү.

Такшалманын шарттары:

 • Акы төлөнүүчү такшалма
 • Такшалманын узактыгы – 2 жыл
 • Такшалманын орду – Кумтөр кени
 • Такшалманын графиги – 14/14

Тандоого катышуу үчүн төмөнкүлөр керек:

 • Анкетаны толтуруп, бардык керектүү документтерди 2024-жылдын 4-июлунда 00дөн кечиктирбестен шилтеме аркылуу өтүп тиркеңиз.

Тестирлөөгө жана маектешүүгө эң ылайыктуу талапкерлер гана чакырылат.