Компания иштеген 1994-2017-жылдар аралыгында Кыргызстан аймагындагы төлөмдөр 3 миллиард 472 миллион АКШ доллардан ашкан.

млн USD 2017 1994 – 2017
Салык, бажы ж.б. милдеттүү төлөмдөр 99,314 1 083,889
КРнын Социалдык фондуна төлөмдөр 20,049 187,845
Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондуна салым 6,429 62,634
Лицензиялар жана уруксаттамалар үчүн төлөм 0,423 3,809
Экологиялык төлөмдөр жана Курчап турган чөйрөнү коргоо агенттигинин пайдасына которуулар 0,310 5,299
«Кыргызалтын» ААКсынын пайдасына төлөмдөр 0,521 13,340
Аффинаж үчүн төлөмдөр 4,364 55,265
«Центерранын» акцияларын сатуудан алынган каражат 86,000
Дивиденддер 93,315
Кыргыз Республикасындагы сатып алуулар:

товарлар жана кызматтар

44,468 771,727
азык-түлүк 4,317 69,540
КР инфраструктурасына тиешелүү төлөмдөр:

– электрэнергиясы

12,869 179,470
кен ишканасынан сырткары жолдорду жакшыртуу жана тейлөө 1,742 44,487
«ТамгаКумтөр»ЭБЛ 41,612
КГКнын кызматкерлеринин таза эмгек акысы 66,428 695,627
Санатордук дарылануу 0,744
Билим берүүнү колдоо, стипендиялар жана окутуу 0,581 6,398
Демөөрчүлүк жардам жана туруктуу өнүктүрүү долбоорлору 0,916 29,039
Өкмөткө социалдык долбоорлорду жүзөгө ашырууда жардам 31,000
Онкологиялык кызматты колдоо фонду 7,000 7,000
Жергиликтүү жамааттарга төлөмдөр боюнча макулдашуу 4,400
Бардыгы 269,731 3 472,44

Кумтөрдүн Кыргыз Республикасынын макроэкономикалык көрсөткүчтөрүнө таасири Улуттук статистика комитетинин алдын ала маалыматы боюнча :

● «Кумтөрдүн» өлкө ИДПсындагы 2017-жылдагы үлүшү 9,7% ;

● «Кумтөрдүн» өнөр-жай өндүрүшүнүн жалпы көлөмүндөгү үлүшү 21,1%.

«Кумтөрдүн» КР экономикасына салымы боюнча инфографика бул жерде

Инфографика