Компания иштеген 1994-2018-жылдар аралыгында Кыргызстан аймагындагы төлөмдөр 3 миллиард 774 миллион АКШ доллардан ашкан.

 

млн USD 2018 1994 – 2018
Салык, бажы ж.б. милдеттүү төлөмдөр 109,040 1 192,929
КРнын Социалдык фондуна төлөмдөр 21,281 209,126
Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондуна салым 7,311 69,945
Лицензиялар жана уруксаттамалар үчүн төлөм 0,414 4,223
Экологиялык төлөмдөр жана Курчап турган чөйрөнү коргоо агенттигинин пайдасына которуулар 0,310 5,609
«Кыргызалтын» ААКсынын пайдасына төлөмдөр 0,399 13,739
Аффинаж үчүн төлөмдөр 4,809 60,074
«Центерранын» акцияларын сатуудан алынган каражат 86,000
Дивиденддер 93,315
Кыргыз Республикасындагы сатып алуулар:

– товарлар жана кызматтар

63,020 834,747
— азык-түлүк 4,326 73,866
КР инфраструктурасына тиешелүү төлөмдөр:

– электр энергиясы

13,083 192,553
– кен ишканасынан сырткары жолдорду жакшыртуу жана тейлөө 1,669 46,156
– «Тамга – Кумтөр» ЭБЛ 41,612
КГКнын кызматкерлеринин таза эмгек акысы 73,715 769,342
Санаториялык дарылануу 0,744
Билим берүүнү колдоо, стипендиялар жана окутуу 0,327 6,725
Демөөрчүлүк жардам жана туруктуу өнүктүрүү долбоорлору 2,234 31,273
Өкмөткө социалдык долбоорлорду жүзөгө ашырууда жардам 31,000
Стратегиялык макулдашуу боюнча төлөмдөр 7,000
Жергиликтүү жамааттарга төлөмдөр боюнча макулдашуу 4,400
Бардыгы 301,938 3 774,38

Кумтөрдүн Кыргыз Республикасынын макроэкономикалык көрсөткүчтөрүнө таасири Улуттук статистика комитетинин алдын ала маалыматы боюнча :

● «Кумтөрдүн» өлкө ИДПсындагы 2018-жылдагы үлүшү 8,6% ;

● «Кумтөрдүн» өнөр-жай өндүрүшүнүн жалпы көлөмүндөгү үлүшү 18,4%.

«Кумтөрдүн» КР экономикасына салымы боюнча инфографика бул жерде

Инфографика