Угуу органдарын коргоочу каражаттарды колдонуу мааниси жөнүндө социалдык ролик.