Куткаруучулардын 2018-жылдагы республикалык таймашы жөнүндө телесюжет