“Кумтөр Голд Компани” ишмердүүлүгүнүн негизги көрсөткүчтөрү

Basic results

Basic results

Basic results

Жумуш Орундары

Employment_kg

Экология

Environment

Инфографика Архиви

Жаңы макулдашуу
Экономика
Жумшоолор
Кумтөр жана Кыргызстан