Вакансия жабык

«Кумтөр Голд Компани» ЖАК конкурстук негизде ЖОЖ бүтүрүүчүүлөрүн АЛТЫН ЫЛГОО ФАБРИКАСЫНЫН ТЕХНИКАЛЫК ТЕЙЛƟƟ бөлүмүнɵ эки жылдык такшалма программасын ɵтүүгɵ чакырат.

 Талаптар:

 • «Инженер-механик» адистиги боюнча жогорку билимге ээ болуу (окуу жайды 2019-жылы бүтүрүү);
 • Медициналык жактан бийик-тоолуу кен жайда ишке жарамдуу болуп саналган чыӊ ден-соолукта болуу;
 • Демилгелүүлүк жана жаӊы билимдерге умтулуу;
 • Аткаргычтык жана тартиптүүлүк;
 • Тыкандык, команда менен иштей билүү;
 • Компьютерди жакшы билүү, AutoCad программасын билүү артыкчылык болот;
 • Аналитикалык жɵндɵмдүүлүктɵр жана креативдүүлүк;
 • Техникалык тейлɵɵнүн пландаштыруу процесстери тууралуу базалык билимге ээ болуу;
 • Механизмдер жана машиналардын теориясы, машиналардын тетиктери, электротехника, гидравлика, инженердик графика сыяктуу ЖОЖда берилген инженердик дисциплиналардын негиздерин жакшы билүү;
 • Англис тилин билүү артыкчылык болуп эсептелет.

 Милдеттер:

 • Иш-нарядтарды ачуу жана жабуу, тетиктер боюнча анализ жүргүзүү, механизмдердин бузуулары боюнча анализ жүргүзүү үчүн Компаниянын бизнес-системаларын ɵздɵштүрүү.
 • Жабдуулардын абалына кɵзɵмɵл жүргүзүү усулдарын ɵздɵштүрүү.
 • Кɵзɵмɵлдɵɵ натыйжаларын документештирүү, жабдуулардын техникалык абалын анализдɵɵ усулдарын ɵздɵштүрүү.
 • Долбоордук иштерге катышуу.

Жумуш шарттары:

 • Эл аралык компанияда тɵлɵнүүчү такшалма ɵтүү
 • Такшалма мɵɵнɵтү – 2 жыл
 • Такшалма ɵтүү жайы – Кумтɵр кени
 • Такшалма графиги – 14/14

Сынакка катышуу үчүн:

 • Анкетаны толтуруу жана бардык керектүү документтерди тиркɵɵ керек. Анкетаны бул жерден алсаңыз болот.
 • Толтурулган анкетаны 2019-жылдын 31-июлу, саат 16:00 чейин HR_Kumtor@kumtor.com электрондук дарегине же Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ибраимов кɵчɵсү, 24 («Учкун» ААК, 10-кабат) дарегине тапшырыңыз.
 • Анкетаӊызды электрондук дарекке жөнөткөндө, каттын темасына сөзсүз түрдө «Такшалма программасы» деп кɵрсɵтүү керек.

 

Маектешүүгө эӊ ылайыктуу талапкерлер гана чакырылат.