Вакансия жабык
«Кумтөр Голд Компани» ЖАКу конкурстук негизде ЖОЖын бүтүрүүчүүлөрүн ИНЖЕНЕРДИКГЕОЛОГИЯЛЫК бөлүмүнɵ эки жылдык такшалма программасын ɵтүүгɵ чакырат.

 

Талаптар:

 • «Маркшейдерлик иш», «Ачык тоо-кен иштери», «Жер алдындагы кендерди иштетүү», «Тоо-кен ɵндүрүшүнүн физикалык процесстери», «Ɵнɵр-жай жана жарандык курулуш», «Архитектура» адистиктери боюнча жогорку билимге ээ болуу (окуу жайды 2019-жылы бүтүрүү);
 • Медициналык жактан бийик-тоолуу кен жайда ишке жарамдуу болуп саналган чыӊ ден-соолукта болуу;
 • Демилгелүүлүк жана жаӊы билимдерге умтулуу;
 • Аткаргычтык жана тартиптүүлүк;
 • Microsoft Office, AutoCAD жана башка инженердик программаларды колдонгонду билүү;
 • Тыкандык, команда менен иштей билүү;
 • Англис тилин билүү артыкчылык болуп эсептелет.

 

Милдеттер:

 • Геодезиялык аспаптар менен шаймандарды колдонууну үйрɵнүү жана ɵздɵштүрүү;
 • Маркшейдерлик съемканы коопсуз аткаруу жана геодезиялык аспаптарды колдонуп белги коюу;
 • Жыйынтык ишеничтүү болушу үчүн шлам пробаларын алуу усулдарын үйрɵнүү;
 • Карьердин бортторуна байкоо чекиттерин орнотуу жана алуу, пъезометрлерди, термисторлорду жана инклинометрлерди орнотуу жана алуу боюнча жумуштарды инструкцияларга ылайык коопсуз аткаруу;
 • Калдык сактоо чарбасынын объектилерине коюлган талаптарды ɵздɵштүрүү;
 • Жардыруу ишинин жалпы түшүнүктɵрү менен таанышуу. Тоотектеринин физикалык-механикалык сапаттарынын жана бургулоо-жардыруу иштеринин параметрлеринин жардырууга тийгизген таасирин билүү;
 • Тоо-кен жумуштары боюнча планды түзүү усулдарын ɵздɵштүрүү;
 • Долбоордук жана техникалык документацияны белгиленген тартипте кабыл алуу, сактоо жана ɵткɵрүп берүү;
 • Курулуш, реконструкция долбоорлорун иштетүү үчүн тапшырмаларды даярдоо жана долборлоо үчүн баштапкы маалыматтарды жана инженердик-техникалык эсептɵɵлɵрдү, чертеждорду, эвакуация пландарын, окуялардын эскиздерин чогултуу;
 • Архив менен иштɵɵ.

 

Жумуш шарттары:

 • Эл аралык компанияда тɵлɵнүүчү такшалма
 • Такшалма мɵɵнɵтү – эки жыл
 • Такшалма ɵтүү жайы – Кумтɵр кени
 • Такшалма графиги – 14/14

 

Конкурска катышуу үчүн:

 • Анкетаны толтуруу жана бардык керектүү документтерди тиркɵɵ керек. Анкетаны бул жерден алсаңыз болот.
 • Толтурулган анкетаны 2019-жылдын 30-май саат 16:00 чейин HR_Kumtor@kumtor.com электрондук дарегине же Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ибраимов кɵчɵсү, 24 («Учкун» ААК, 10-кабат) дарегине тапшырыңыз.
 • Анкетаӊызды электрондук дарекке жөнөткөндө, каттын темасына сөзсүз түрдө «Такшалма программасы» деп кɵрсɵтүү керек.

 

Маектешүүгө эӊ ылайыктуу талапкерлер гана чакырылат.