Вакансия жабык
ЖОГОРКУ ОКУУ ЖАЙЛАРДЫН БҮТҮРҮҮЧҮЛӨРҮ ҮЧҮН ТАКШАЛМА ПРОГРАММАСЫ

«Кумтөр Голд Компани» ЖАК сынак негизинде ЖОЖын бүтүрүүчүүлөрүн МАТЕРИАЛДЫКТЕХНИКАЛЫК КАМСЫЗДОО бөлүмүнɵ эки жылдык такшалма программасына ɵтүүгɵ чакырат.

Талаптар:

 • «Материалдык-техникалык камсыздоо», «Экономика», «Менеджмент» адистиктери боюнча жогорку билимге ээ болуу (оку жайды 2019-жылы бүтүрүү);
 • Медициналык жактан бийик-тоолуу кен жайда ишке жарамдуу болуп саналган чыӊ ден-соолукта болуу;
 • Демилгелүүлүк жана жаӊы билимдерге умтулуу;
 • Аткаргычтык жана тартиптүүлүк;
 • Тыкандык, команда менен иштей билүү;
 • MS Office программасын жакшы билүү;
 • Англис тилин эркин билүү.

Милдеттер:

 • Товарларды/тейлɵɵлɵрдү сатып алууга билдирмелерди иштеп чыгуу;
 • Заказдарды жɵнɵтүү;
 • Документтерди иштеп чыгуу;
 • Заказдардын аткаруусуна байкоо жүргүзүү;
 • Отчетторду жана башкаларды даярдоо.

Жумуш шарттары:

 • Эл аралык компанияда тɵлɵнүүчү такшалма
 • Такшалма мɵɵнɵтү – эки жыл
 • Такшалма ɵтүү жайы – Бишкек
 • Такшалма графиги – 5/2

Сынакка катышуу үчүн:

 • Анкетаны толтуруу жана бардык керектүү документтерди тиркɵɵ керек. Анкетаны бул жерден алсаңыз болот.
 • Толтурулган анкетаны 2019-жылдын 1-ноябрда саат 16:00 чейин HR_Kumtor@centerragold.com электрондук дарегине же Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Ибраимов кɵчɵсү, 24 («Учкун» ААК, 10-кабат) дарегине тапшырыңыз.

Анкетаӊызды электрондук дарекке жөнөткөндө, каттын темасына сөзсүз түрдө «Такшалма программасы» деп кɵрсɵтүү керек.

Маектешүүгө эӊ ылайыктуу талапкерлер гана чакырылат.