КРнын Улуттук илимдер академия адистери Ак-Шыйрак массивинин түндүк-батыш капталындагы мɵңгүлɵрдү изилдөөдө. Бул байкоолор биздин ɵлкɵдɵ жана бүтүндɵй Борбор Азияда климаттын ɵзгɵрүшү жɵнүндɵ тыянак чыгарууда жардам бермекчи. «Кумтɵр» компаниясы 2014-жылдан бери Кыргыз Республикасынын Ɵкмɵтү менен биргеликте «Кумтɵр» кенине жакын жердеги мɵңгүлɵргɵ мониторинг боюнча долбоорду жүзɵгɵ ашырууда.