Вакансия жабык

КГК убактылуу бош ордуна сынак жарыялайт

ГЕОЛОГ (КУМТӨР КЕНИ) Билдирүүнүн номуру: KS-19-13

КЫЗМАТТЫК МИЛДЕТТЕР:

 • Керн менен бургулоонун шламдары боюнча геологиялык жана геотехникалык документтерди түзүү жана алар менен иш алып барыы.
 • RC бургулоодо үлгүлөрдү алуу.
 • Геологиялык чалгындоо иштерине методикалык көзөмөл жүргүзүү. Маалыматтарды иштеп чыгуу.
 • Участокто бургулоо жана чалгындоо иштерине жетекчилик кылуу.
 • геологиялык чалгындоо иштеринин жыйынтыктары боюнча карта түзүү, кесиктерди тизүү (кураштыруу).
 • Аракеттеги ченемдик актыларда келтирилген геологиялык иштердин сапатына, кен аймагын жана айлана-чөйрөнү коргоого, өндүрүштүк санитария жана жумуш ордундагы коопсуздук техникасына коюлган талаптардын аткарылуусуна көзөмөл жургүзүү.
 • Оюктарды, арыктарды, геологиялык профилдерди документтештирүү.

МИНИМАЛДЫК ТАЛАПТАР:

 • Геология тармагында жогорку профессионалдык билиминини болушу.
 • Геологиялык чалгандоо тармагында иштеген 3 жылдан кем эмес эмгек тажрыйба.
 • ПК ишенимдүү колдоно билүүсү, Microsoft Office, AutoCAD, Gemcom, MapInfo, AutoCAD программаларында практикалык иштөө жөндөмү, маалымат базасынын түзүлүшүн билүүсү.
 • В категориясындагы айдоочулук күбөлүгүнүн болушу.

Анкета жана резюмени 2019-ж. 5 февралы саат 16:00-чейин HR_Kumtor@kumtor.com электрондук почта аркылуу же 720031, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Ибраимов көч., 24 («Учкун» АКнун имараты, 10-кабат) дарегине, же региондогу КГКнын кеңселерине (Каракол ш., Балыкчы ш.)тапшырыңыз.  Анкетаны бул жерден жүктөп же жогоруда берилген даректен алсаңыз болот. Анкетада билдирменин төмөнкү номерин көрсөтүү зарыл: KS-19-13.

МАЕКТЕШҮҮГӨ ЭҢ ЫЛАЙЫКТУУ ТАЛАПКЕРЛЕР ГАНА ЧАКЫРЫЛАТ