«Центерра Голд Инк» 2004-2016 жылдарга орус жана англис тилдериндеги жылдык отчеттору