«Центерра Голд Инк» 2004-2017 жылдарга орус жана англис тилдериндеги жылдык отчеттору