«Центерра Голд Инк» 2004-2018 жылдарга орус жана англис тилдериндеги жылдык отчеттору