17.01.2021: 11.28 USD карата Centerra Gold Inc.акцияларынын Торонто биржасындагы баасы Centerra Gold Inc. акцияларында КР үлүшүнүн наркы: 873 091 920 USD

Экономикага салым

Кыргыз Республикасы аймагындагы төлөмдөр

2019-жылы КР аймагындагы төлөмдөр (салыктар, аффинаж акысы, товарлар менен кызматтар үчүн төлөмдөр, инфраструктура төлөмдөрү, кайрымдуулук ж.б.) 366,899 млн АКШ доллардан ашты.
Компания иштеген 1994-2019-жылдар аралыгында Кыргызстан аймагындагы төлөмдөр 4 миллиард 141 миллион АКШ доллардан ашкан.

Млн АКШ доллары менен 2019 1994 – 2019
Салык, бажы ж.б. милдеттүү төлөмдөр 114,752 1 307,681
КРнын Социалдык фондуна төлөмдөр 22,555 231,681
Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондуна салым 8,485 78,430
Лицензиялар жана уруксаттамалар үчүн төлөм 0,429 4,652
Экологиялык төлөмдөр жана Курчап турган чөйрөнү коргоо агенттигинин пайдасына которуулар 0,310 5,919
«Кыргызалтын» ААКсынын пайдасына төлөмдөр 0,313 14,052
Аффинаж үчүн төлөмдөр 5,141 65,215
«Центерранын» акцияларын сатуудан алынган каражат 86,000
Дивиденддер 93,315
Кыргыз Республикасындагы сатып алуулар:
– товарлар жана кызматтар 56,849 891,596
– азык-түлүк 4,175 78,041
КР инфраструктурасына тиешелүү төлөмдөр:
– электр энергиясы 13,062 205,615
кен ишканасынан сырткары жолдорду жакшыртуу жана тейлөө 1,549 47,705
«Тамга – Кумтөр» ЭБЛ 41,612
КГКнын кызматкерлеринин таза эмгек акысы 71,724 841,066
Санаториялык дарылануу 0,744
Билим берүүнү колдоо, стипендиялар жана окутуу 0,091 6,816
Демөөрчүлүк жардам жана туруктуу өнүктүрүү долбоорлору 1,364 32,637
Өкмөткө социалдык долбоорлорду жүзөгө ашырууда жардам 31,000
Стратегиялык макулдашуу боюнча төлөмдөр 66,100 73,100
Жергиликтүү жамааттарга төлөмдөр боюнча макулдашуу 4,400
Бардыгы 366,899 4 141,28

Кумтөрдүн Кыргыз Республикасынын макроэкономикалык көрсөткүчтөрүнө таасири Улуттук статистика комитетинин алдын ала маалыматы боюнча:

● «Кумтөрдүн» өлкө ИДПсындагы 2019-жылдагы үлүшү 9,8% ;

● «Кумтөрдүн» өнөр-жай өндүрүшүнүн жалпы көлөмүндөгү үлүшү 20,8%.

«Кумтөрдүн» КР экономикасына салымы боюнча инфографика бул жерде

Инфографика
17.01.2021: 11.28 карата Centerra Gold Inc.акцияларынын Торонто биржасындагы баасы USD Centerra Gold Inc. акцияларында КР үлүшүнүн наркы: 873 091 920 USD
© 2011-2021 «Кумтөр Голд Компани». Материалдарды көчүрүп алуу администрациянын жазуу турүндөгү уруксаты менен гана мүмкүн.