17.06.2021: 7.99 USD карата Centerra Gold Inc.акцияларынын Торонто биржасындагы баасы Centerra Gold Inc. акцияларында КР үлүшүнүн наркы: 618 440 110 USD

Экономикага салым

Кыргыз Республикасы аймагындагы төлөмдөр

2020-жылы КР аймагындагы төлөмдөр (салыктар, аффинаж акысы, товарлар менен кызматтар үчүн төлөмдөр, инфраструктура төлөмдөрү, кайрымдуулук ж.б.) 344,680  млн АКШ доллардан ашты.

Компания иштеген 1994-2020-жылдар аралыгында Кыргызстан аймагындагы төлөмдөр 4 миллиард 485 миллион АКШ доллардан ашкан.

Млн АКШ доллары менен 2020 1994 – 2020
Салык, бажы ж.б. милдеттүү төлөмдөр 132,986 1 440,667
КРнын Социалдык фондуна төлөмдөр 18,091 249,771
Ысык-Көл облусун өнүктүрүү фондуна салым 10,113 88,543
Лицензиялар жана уруксаттамалар үчүн төлөм 0,399 5,051
Экологиялык төлөмдөр жана Курчап турган чөйрөнү коргоо агенттигинин пайдасына которуулар 0,310 6,229
«Кыргызалтын» ААКсынын пайдасына төлөмдөр 0,389 14,441
Аффинаж үчүн төлөмдөр 5,879 71,094
«Центерранын» акцияларын сатуудан алынган каражат 86,000
Дивиденддер 9,927 103,242
Кыргыз Республикасындагы сатып алуулар:
– товарлар жана кызматтар 61,054 952,650
– азык-түлүк 3,518 81,559
КР инфраструктурасына тиешелүү төлөмдөр:
– электр энергиясы 11,645 217,260
кен ишканасынан сырткары жолдорду жакшыртуу жана тейлөө 1,316 49,021
«Тамга – Кумтөр» ЭБЛ 41,612
КГКнын кызматкерлеринин таза эмгек акысы 66,043 907,109
Санаториялык дарылануу 0,744
Билим берүүнү колдоо, стипендиялар жана окутуу 0,020 6,836
Демөөрчүлүк жардам жана туруктуу өнүктүрүү долбоорлору 2,289 34,926
Өкмөткө социалдык долбоорлорду жүзөгө ашырууда жардам 31,000
Стратегиялык макулдашуу боюнча төлөмдөр 17,000 29,000
Жаратылышыты өнүктүрүү фондуна чегерүүлөр 3,700 64,800
Жергиликтүү жамааттарга төлөмдөр боюнча макулдашуу 4,400
Бардыгы 344,680 4 485,95

 

Кумтөрдүн Кыргыз Республикасынын макроэкономикалык көрсөткүчтөрүнө таасири Улуттук статистика комитетинин алдын ала маалыматы боюнча:

● «Кумтөрдүн» өлкө ИДПсындагы 2020-жылдагы үлүшү 12,5% ;

● «Кумтөрдүн» өнөр-жай өндүрүшүнүн жалпы көлөмүндөгү үлүшү 23.3%.

 

«Кумтөрдүн» КР экономикасына салымы боюнча инфографика бул жерде

Инфографика
17.06.2021: 7.99 карата Centerra Gold Inc.акцияларынын Торонто биржасындагы баасы USD Centerra Gold Inc. акцияларында КР үлүшүнүн наркы: 618 440 110 USD
© 2011-2022 «Кумтөр Голд Компани». Материалдарды көчүрүп алуу администрациянын жазуу турүндөгү уруксаты менен гана мүмкүн.