27.11.2020: 9.38 USD карата Centerra Gold Inc.акцияларынын Торонто биржасындагы баасы Centerra Gold Inc. акцияларында КР үлүшүнүн наркы: 726 028 565 USD

Келишимдер боюнча менеджер (Бишкек)

Жарыяланган: 09 September 2016

БОШ ОРУН ЖАБЫЛДЫ

КЫЗМАТТЫК МИЛДЕТТЕР:

• Ишканада, келишимдерди түзүү жана башкаруу жараяндарын көзөмөлдөө жана ишкананын этикалык принциптери менен нормативдик базанын тийиштүү түрдө сакталуусун камсыз кылуу;
• Келишимдер үчүн тийиштүү стандарттарды иштеп чыгуу;
• Маселелерди жана талаптарды аныктоо максатында, зарылчылык туулган кезде, кардарлар менен өз-ара аракеттешүү, жана ошондой эле баа, мөөнөт жана күтүлгөн жыйынтыктарды талкуулоо үчүн суйлөшүүлөрдү уюштурууга көмөк көрсөтүү;
• Келишим кагаздарынын мазмуну так жана жүйөлүү болушун камсыз кылуу;
• Келишим түзүү жөнүндө сүйлөшүүлөр учурунда, ишкананын кызыкчылыктарын колдоо жана бардык кызыкдар тараптардын, юридикалык же ченемдик талаптар, келишимдерге колдонулган стандарттар жана нарктык көрсөткүчтөр менен байланышкан келишимдерге таандык чечимдерди талкуулоого катышуусун камсыз кылуу;
• Ишканага эӊ максималдуу пайда алып келүү үчүн, сүйлөшүүлөрдү алып баруу усулдарын иштеп чыгуу жана иш жүзүндө орундатуу;
• Келишим шарттарынын так аткарылышын жана келишим мөөнөтүн узартуу учурунда тиешелүү талаптардын орундалышын камсыз кылуу үчүн, эки тараптын теӊ иш натыйжаларын, белгиленген мөөнөттөр менен көрсөткүчтөрдүн сакталуусун үзгүлтүксүз түрдө көзөмөлдөө.

МИНИМАЛДУУ ТАЛАПТАР:

• Бизнес-башкаруу тармагында же ага жакын дисциплинадан жогорку билим ээси болуу. Юридикалык жогорку билим артыкчылык болуп саналат;
• Келишимдерди башкаруу жаатында 10 жылдан кем болбогон тажрыйбанын ээси болуу:
o Уюштуруу стандарттарын колдонобилүү;
o Баа сунуштоо талаптарын иштеп чыгуу;
o Сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү;
o Келишимдерди даярдоо;
o Тоо-кен тармагында келишимдерди башкаруу тажрыйбасы артыкчылык болуп саналат.
• Төмөндөгү жааттарды мыкты деӊгээлде билүү:
o Кыргыз Республикасынын эмгек жана салык боюнча мыйзамдары;
o Тендерлерди уюштуруу жана өткөрүү;
o Англис жана орус тилдери (ооз эки жана жазуу).
• Мыкты ѳз-ара баарлашуу кѳндүмдѳрүнѳ жана аналитикалык жөндөмдүүлүккө ээ болуу.

Анкета жана резюмени 2016-ж. 20-сентябрь, саат 16:00-чейин HR_Kumtor@kumtor.com электрондук дарегине же болбосо 720031, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Ибраимов көч., 24 («Учкун» АКнун имараты, 14-кабат) жиберсеӊиз болот.

Анкетада/каттын башында билдирменин төмөнкү номерин көрсөтүү зарыл: BI-16-13.

Маектешүүгө эң ылайыктуу талапкерлер гана чакырылат

Предыдущая публикацияТокарь (Кумтөр кенинде) Следующая публикацияСклад кызматкер (Кумтөр кенинде)
27.11.2020: 9.38 карата Centerra Gold Inc.акцияларынын Торонто биржасындагы баасы USD Centerra Gold Inc. акцияларында КР үлүшүнүн наркы: 726 028 565 USD
© 2011-2020 «Кумтөр Голд Компани». Материалдарды көчүрүп алуу администрациянын жазуу турүндөгү уруксаты менен гана мүмкүн.