“Манас” президенттик камералык оркестрдин Кумтөр кениндеги концерти.