2016-2017-ж. корпоративдүү жоопкерчилик боюнча англис тилиндеги отчет.

2013-ж. корпоративдүү жоопкерчилик боюнча орус жана англис тилиндеги отчеттор

2011-12-ж.ж. корпоративдүү жоопкерчилик боюнча орус жана англис тилиндеги отчеттор

Корпоративдик жоопкерчилик боюнча отчеттун GRI G3 көрсөтмөлөр мазмуну орус жана англис тилдеринде

2010-жылга корпоративдүү жоопкерчилик боюнча отчет
2010-жылга корпоративдик жоопкерчилик боюнча отчет PDF 5Mb.