Тасмалар жана видео-репортаждар

18.04.2018

Балыкчы транзити

Балыкчы өткөөл базасы – «Кумтөр» ишканасынын эң негизги логистикалык борбору

19.03.2018

Балага келечекти белеке бер

Социалдык видеоролик

26.12.2017

КУМТӨРДҮН ЭЛЧИЛЕРИ

Ыктыярчылык боюнча корпоративдик “Кумтрөрдүн Элчилери” программабыз кызматкерлерди жардамкөйлүк менен кайрымдуулук үчүн бириктирет.

22.11.2017

Кумтөр кениндеги фауна

Кумтөр кениндеги биоартүрдүүлүк жөнүндө атайы репортаж. Кен аймагында ак илбирс эки жолу катталганын сыймыктануу менен билдиребиз.

21.06.2013

Кумтөрдүн Төрт Негизи

Аба Суу От Жер