2017-жылы «Кумтөр» кенинде 562 749 унция* же 17 503,46 кг алтын өндүрүлдү